Het Stanislascollege koestert een lange traditie van goed onderwijs en culturele en godsdienstige vorming, in een beschaafde sfeer, waarin leerlingen en personeel in harmonie samenwerken

Zes locaties
Het Stanislascollege heeft zes scholen, verdeeld over Delft, Pijnacker en Rijswijk. Onze Delftse scholen zijn geworteld in de katholieke traditie, terwijl de scholen in Pijnacker en Rijswijk een interconfessionele (RK/PC) identiteit hebben.

Binnen de zes scholen van het Stanislascollege zijn alle onderwijsniveaus, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, vertegenwoordigd. Achter de schermen werken wij dagelijks aan optimalisering van het onderwijs. Het Stanislascollege maakt onderdeel uit van de Stichting Lucas Onderwijs.